Roztrzepana

31 tekstów – auto­rem jest Roz­trze­pana.

Zmąco­na dusza kar­mi się złudze­niami i pa­piero­sowym dy­mem . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 kwietnia 2012, 10:53

Te­raz pojęcie nor­malny człowiek oz­nacza człowieka który się nie wyróżnia . I jak tu być nor­malnym .? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 stycznia 2012, 23:29

Po­mimo wiat­ru, który wiał jej w oczy i płynących fal zgry­zoty, szła przed siebie nie oglądając się przez sil­ne ra­mię przeszłości.
Szła, by od­na­leźć tożsa­mość w har­mid­rze złudzeń i ska­mielin niezrozumiałości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 stycznia 2012, 01:34

Mu­sisz udać się w góry duszy, w dzi­kie i niez­ba­dane re­jony - wte­dy od­naj­dziesz i zro­zumiesz co sie­dzi w two­jej oso­bie .. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 4 czerwca 2010, 13:34

Wciąż te sa­me lęki i fo­bie dziś dręczą mnie i wtrącają w paranoje. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 maja 2010, 22:30

Była uczu­ciową ekshibicjonistką.
Każde­go dnia zry­wała z siebie szatę emocji..
..wbrew po­zorom nie czuła się z tym źle. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:43

Miłości nie ma..
Miłość to zwyczaj­nie cho­roba psychiczna. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 kwietnia 2010, 16:23

Codzien­nie, budziła się z poczu­ciem sa­mot­ności i straty. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 kwietnia 2010, 22:27

Diamen­tem człowieka, jest dusza.
Dusza,w XXl wieku już nieistotna. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 kwietnia 2010, 03:06

Byłoby naj­le­piej dla mnie,mo­tylem zostać.
Rozłożyć skrzydła i zniknąć w przes­tworzach .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2010, 01:04

Roztrzepana

< Czasami boje się własnych myśli . >

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Roztrzepana

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność